Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Bao Bì Dạng Cuộn

Bao Bì Dạng Cuộn

Bao bì dạng cuộn được nhiều nhà sản xuất sử dụng bởi những ưu điểm về chi phí sản xuất thấp, thời gian đặt-giao hàng ngắn, chủ động kiểm soát lưu kho và quy trình làm túi tự động cùng lúc với quy trình vô liệu. Bao bì dạng cuộn được dùng cho những loại túi đơn giản, kích thước từ nhỏ đến trung bình và sản lượng sản xuất thành phẩm cao.

Tính năng, ưu điểm:

  1. Kiểm soát tốt chi phí sản xuất và thời gian giao hàng ngắn. 
  2. Không cần đầu tư quá cao vào 
  3. Không đầu tư quá nhiều chi phí cho hệ thống làm túi cũng 

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com