Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Quai xách

Quai xách tay

Song song với các đặc điểm khác. Quai xách tay là một đặc điểm khá nổi trội và gây ấn tượng đối với khách hàng, đồng thời nhắm tới sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Quai xách tay được phát triển nhằm đáp ứng cho nhu cầu mang, xách của người tiêu dùng và có các dạng khác nhau như:

- Dạng hình trái chuối dùng cho sản phẩm lên đến 1,5 kg

- Dạng 2 lỗ dùng cho sản phẩm lên đến 3 kg

- B&B là quai xách lớn cho sản phẩm lên đến 15 kg

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com