Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mục tiêu môi trường năm 2018

Chính sách môi trường

Mục đích môi trường

Mục tiêu môi trường (Hạng Mục Lớn)
Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Điều chỉnh chương trình EMS theo tiêu chuẩn quốc tế Duy trì việc lấy chứng chỉ ISO14001
Sự tuân thủ 

Tuân thủ các quy định môi trường của Việt Nam

 • Thực hiện liên tục việc kiểm định môi trường định kỳ đã được nêu trong Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
 • Tuân thủ các quy định sửa đổi liên quan đến Luật Năng lượng (mới thêm vào danh mục luật pháp cần tuân thủ)
 • Tuân thủ các quy định sửa đổi liên quan đến việc quản lý  hóa chất
Chung sống với thiên nhiên

Giảm khối lượng rác thải công nghiệp, đây có thể xem là nguồn ô nhiễm môi trường lớn nhất của TCV, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất.

Góp phần ngăn chặn sự suy giảm tầng ôzôn bằng việc tiêu thụ năng lượng với khối lượng tương đối nhỏ so với các ngành công nghiệp khác, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất

 • Giảm khoảng 3% tỷ lệ tạo rác thải công nghiệp do sản phẩm bị lỗi từ năm 2017
 • Giảm 3% mức tiêu thụ điện năng và LPG khi đã chuyển đổi tương đương với lượng khí thải CO2 so với năm 2017.
 • Nhằm góp phần bảo vệ môi trường ở khía cạnh LCA
  • Định mức lượng tiêu thụ năng lượng bằng hạn chế giao hàng bằng đường hàng không trong phạm vi 50% năm 2016
  • Phấn đấu kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
Đào tạo về môi trường Nâng cao nhận thức cho nhân viên về tầm quan trọng của các đóng góp xã hội bao gồm việc bảo vệ môi trường.
 • Đào tạo và huấn luyện về bảo vệ môi trường cho người lao động.
 • Tham gia vào các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội
Truyền thông Giải thích các hoạt động môi trường của TCV cho các bên có liên quan.
 • Thành lập trang hoạt động xã hội trên trang chủ  

 

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com