Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG NĂM 05.06.2018

Năm 2018, Công ty tổ chức cho xem tiếp phần sau của phim "Sự thật mất lòng" , đưa thông tin về các khó khăn trong việc tuyên truyền, xây dựng chính sách và thương lượng để đưa đến Hiệp định Paris COP21, cam kết chống biến đổi khí hậu.

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com