Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG NĂM 05.06.2017

 

Năm 2017, Công ty tổ chức cho nhân viên xem phim tài liêu "Sự thật mất lòng", nhằm phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu & tác hại do xả thải CO2.

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com