Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Sách xanh Bình Dương 2018

Công ty TNHH Takigawa Việt Nam tọa lạc tại khu công nghiệp VSIP II-A là một doanh nghiệp sản
xuất bao bì cao cấp, được thành lập năm 2011 với tư cách là thành viên trực thuộc Công ty
Takigawa Nhật Bản.
Thực hiên phương châm “Cùng nhau phát triển” với khách hàng và cộng đồng xã hội, trong các hoạt
động sản xuất hằng ngày, Takigawa Việt Nam luôn tuân thủ 3 nguyên tắc ứng xử sau: “Khách hàng
là số 1”, “Tuân thủ các quy định và pháp luật Việt Nam” và “Đóng góp cho cộng đồng”.
Công ty được xếp hạng “AA” trong Tiêu chuẩn toàn cầu của BRC về an toàn sản phẩm, và đạt được
chứng nhận ISO14001 về bảo vệ môi trường và cũng như tuân thủ ETI (Sáng kiến ​​kinh doanh đạo
đức) và đã trải qua đợt kiểm tra SMETA về trách nhiệm xã hội và an toàn lao động. Vào năm 2018,
công ty được xếp loại doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và hoàn thành trách nhiệm báo
cáo của mình.
Gần đây, Takigawa nhận ra những mối quan ngại về “tính bền vững” trong việc hợp tác với các
khách hàng của mình. Chúng tôi hiện đang làm việc cùng với khách hàng không chỉ về nỗ lực bảo
vệ môi trường trong hoạt động hàng ngày mà còn trong việc phát triển các sản phẩm thân thiện với
môi trường và các sản phẩm có thể tái chế theo quan điểm LCA (Đánh giá vòng đời sản phẩm) với
tư cách là thành viên của của tập đoàn Takigawa.

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com