Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chứng chỉ quốc tế

Sách xanh Bình Dương 2018

Thực hiên phương châm “Cùng nhau phát triển” với khách hàng và cộng đồng xã hội, trong các hoạt động sản xuất hằng ngày, Takigawa Việt Nam luôn tuân thủ...

Chứng chỉ ISO

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến...

BRC - Chứng chỉ chất lượng quốc tế

Là một hiệp hội thương mại hàng đầu Vương quốc Anh về mặt hàng bán lẻ. Dù ban đầu được coi là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại Vương quốc Anh nhưng ngày...

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com